TIOR

Lemnul in arhitectura

Un stil de viaţă modern aduce cu sine necesitatea unor construcţii moderne şi pline de personalitate. Într-o arhitectură minimalistă, modernă sau clasică, materialele care domină o construcţie şi mai ales pasiunea pentru arhitectură şi natură sunt principalele ingrediente care stau la baza oricărui proiect.

 

Lemnul in arhitectura


Încă de la începuturi, arhitectură ţărănească a avut la baz[ lemnul, utilizând tehnica construirii din bârne lungi, aşezate orizontal, precum şi tehnica construirii din nuiele împletite şi lipite cu lut, fixate într-un sistem de "furci" înfipte în pămînt.


Lemnul are o contribuţie la îmbunătăţirea pe de-a întregul a performanţelor oricăror clădiri prin reducerea energiei folosite, reducerea utilizării resursei, minimalizarea poluării și reducerea impactului asupra mediului.


Lemnul este cea mai bună alegere ambientală pentru structuri de orice tip, de la arene sportive, până la biblioteci, birouri, centre comerciale etc. Adaptabilitatea şi aspectul estetic atrăgător al lemnului nu a fost niciodată atât de pregnantă ca în prezent. Cu cât ne străduim mai mult să creeăm "clădiri verzi", care să reducă efectele nocive asupra mediului, cu atât avantajele construcţiilor din lemn devin mai evidente.


Lemnul este cea mai bună alegere pentru a satisface câteva principii de baza din arhitectură verde:


Reducerea consumului de energie

 

Minimalizarea poluării externe şi a daunelor asupra mediului înconjurător. În evaluarea impactului asupra mediului în timpul execuţiei clădirii, trebuie luate în considerare impactul asupra calităţii aerului, a apei şi a solului. S-a demonstrat că prelucrarea lemnului şi utilizarea lui comparativ cu alte materiale de constructive are:


 - un nivel scăzut al emisiilor de gaz

 - un nivel scăzut al poluării aerului

 - un nivel scăzut al poluării apei

 - un nivel scăzut al pierderilor


Reducerea energiei totale şi evitarea epuizării resurselor


Lemnul este un material cu o mare durabilitate, astfel, nu necesită înlocuiri, reparaţii.


Minimalizarea poluării interne şi a efectelor nocive asupra sănătăţii
 

Lemnul poate servi ca aplicaţie funcţională (structurală) precum şi ca material pentru finisaje, datorită aspectului estetic. De exemplu, construcţiile structurale din cherestea oferă un potenţial arhitectural deosebit. Greutatea redusă a lemnului face că toate construcţiile realizate din acest material să prezinte o comportare favorabilă la acţiunea seismică, să poată fi amplasate cu mai multă uşurinţă pe terenuri dificile de fundare şi să necesite consumuri mai reduse de materiale în structurile de fundaţii.


Prelucrarea şi fasonarea uşoară a lemnului atât în fabrică, cât şi pe şantier, se datorează rezistenţelor reduse la prelucrare, cu posibilitatea executării construcţiilor în orice anotimp, fără că să necesite măsuri speciale de execuţie.


Viteza de execuţie este mare, prin eliminarea lucrărilor umede specifice construcţiilor din beton armat sau zidărie, iar darea în exploatare a construcţiilor de lemn este posibilă imediat după terminarea lucrărilor.


Existenţa mai multor sisteme de asamblare, cu posibilitatea demontării şi a refacerii parţiale sau totale a elementelor şi construcţiilor. Posibilitatea realizării unor forme şi gabarite deosebite care sunt dificil sau chiar imposibil de realizat cu alte materiale de construcţie.Posibilitatea refolosirii lemnului, după o perioada de utilizare, la realizarea altor elemente construcţii şi utilizarea lui pentru producţia de energie face că deşeurile să fie reduse.


Caracteristicile arhitecturale deosebite şi senzaţia de căldură pe care le conferă lemnul îl face să fie folosit nu numai ca şi material structural, dar şi ca material de finisaj sau aparent, cu efecte estetice deosebite.

 

arh. Madalina BerindeiArhitect & Urbanist DiplomatAuditor energetic pentru cladiriSite: www.berindei.ro

Elvila
TIOR

906.36 €/m²

ANSAMBLURI REZIDENȚIALE
Dezvoltator Imobiliar
CLĂDIRI DE BIROURI