Descriere

Un avantaj important al proiectului este versatiliatea sa, dezvoltatorul putand pune accent pe constructia de locuinte cu dotarile aferente (gradinite, scoli, locuri de joaca, zone comerciale, etc.) sau accent pe dezvoltare turistica (hoteluri, baze de agrement, restaurante, zone comerciale, etc.) sau poate deveni un punct de atractie nationala prin crearea unui proiect deosebit in genul "Alpamare" din Zurich, Elvetia (vezi https://www.alpamare.ch/)

Vă propunem un proiect de investiții imobiliare într-o zonă reprezentativă a Brașovului, oraș considerat în România ca fiind obiectivul turistic numărul unu al țării, publicația Wall-Street considerând-ul “cel mai vizitat oraș din România”.

Așadar zona studiata, de proiectul de urbanizare realizat de către noi, este compusă din mai multe parcele situate în intravilanul municipiului Brașov, în partea limitrofă a cartierului Schei, spre sud-vest. Conform Planului Urbanistic General Brașov, aprobat cu HCL nr. 144/2011, zona face parte din rezervația de arhitectura Ansamblul Urban “Scheii Brașovului”. Cele 13 parcele ale proiectului sunt cuprinse cu suprafețele aferente în tabelul de mai jos:
Nr.    Adresa                 Descriere                                   Suprafața
1. După Grădini 25       Cf. 11572, top 3589                          S=6.035,40 mp 
2. După Grădini 23       Cf. 47424, top 3590, A+1                  S=4.370,40 mp 
3. După Grădini 21bis   Cf. 48524, top 3591/2                       S=2.710,00 mp 
4. După Grădini 35A      Cf. 7533, top 3601, 3603, A+1         S=4.615,20 mp,
                                                                                                  S=2.869,20 mp 
5. Printre Grădini 43A    Cf. 12882, top 3605, A+1                  S=8.361,40 mp
6. După Grădini f.n.       Cf. 12045, top 3607, A+1                  S=4.102,20 mp 
7. După Grădini f.n.       Cf. 2342, top 3609, A+2                    S=7.403,80 mp
8. Printre Grădini 9A      Cf. 9802, top 3620, A+1                    S=3.409,20 mp 
9. După Grădini f.n.       Cf. 3055, top 3618, A+1                    S=8.766,40 mp 
10.După Grădini f.n.      Cf. 12143, top 3815, 3816/4, A+1     S=23,40 mp, 
                                                                                                   S=2.387,20 mp 
11.După Grădini f.n.      Cf. 11357,top 3636,3638,3639,A+1   S=3.807,00 mp
12.Fântâniței 67            Cf. 15399, top 3817, A+1                   S=8.699,80 mp 
13.Valea Tei                  Cf. 6175, top 3820, A+1                     S=8.548,60 mp 
TOTAL:                                                              S=76.109,2mp

Destinația terenurilor conform Planului Urbanistic General Brașov, aprobat cu HCL nr. 144/2011 era: parțial L1b – zona de locuințe individuale și colective cu regim de înălțime max. P+2E+M, parțial V3a – zona spatii verzi pentru agrement, parcuri de distracție, case de vacanta în regim izolat, V6-păduri de agrement și parțial V7 – zona pădurilor și plantațiilor forestiere. 
Regimul de înălțime al construcțiilor s-a stabilit în concordanță cu PUG Brașov si cu “PUZ Corelare PUZ-uri Coasta Vacilor, Warthe II, Colțul Putinarilor și Cărămidăriei, Brașov” – conform HCL nr 23/2013.
Toate zonele verzi stabilite prin PUG: V3a, V7 si V6 vor avea acum destinația comună de zonă baze de agrement, păduri de agrement și parcuri de distracții, poli de agrement. Zona aceasta se va extinde cu un “culoar verde” pe strada Widrigangul Mic, unde exista fosta pârtie de schi din “Gradina lui Ţimăn”. Se dorește păstrarea și amenajarea acesteia în spiritul păstrării memoriei locului. Se interzice acum tăierea arborilor fără autorizare din partea autorităților locale.
Astfel pentru armonizarea “ingredientului economic” cu cel ”cosmopolit“ s-a realizat o zonificare care să combine și să diversifice posibilele construcții în zonă.  Zonificarea funcțională care s-a realizat prin Planul Urbanistic Zonal (PUZ) a avut în vedere posibilitățile maxime de ocupare și de utilizare a terenului,  în condițiile naturale existente. Zonele funcționale create prin acest proiect sunt:

1) ZL – Zona de locuințe individuale și colective mici în zona protejată, cu regim de înălțime max.P+1E+M
Zona cuprinde partea de nord a terenului studiat, cu o cale de acces din strada După Grădini și o altă cale de acces nou creată – paralelă cu strada După Grădini, dar la o diferență de nivel de cca +40m fată  de aceasta. Se urmărește păstrarea caracterului zonei – fiind o zonă de locuințe.
S-a creat nou:
- zone rezidențiale cuprinzând locuințe individuale cu înălțime  max. P+1E+M niveluri.
- zone rezidențiale cu locuințe colective în clădiri cu mai multe apartamente, cu regim de înălțime max. P+1E+M
Suprafața minimă construibilă a parcelei va fi de 1000,0mp și front la stradă de 15,0m. Parcelările pot fi tradiționale, spontane, rezultat al divizării în timp a unor parcele de mari dimensiuni sau parcelări planificate.
- Procentul de ocupare al terenului – POTmax. = 25%
- Coeficientul de utilizare al terenului – CUTmax. = 0,75
- Înălțime maximă a clădirilor – Hmax = P+1E+M – niveluri supraterane
Înălțimea maximă a construcțiilor (H coamă) se va stabili la 9,00m (pe firul cu plumb) de la terenul amenajat adiacent construcției pană la punctul maxim de înălțime al acesteia.

2)  ZM – zona mixta în zona protejată
Funcțiunea zonei este mixtă: de locuire și turism cu dotări complementare:
Zona este situata la sud de zona de locuințe, între a doua și a treia arteră principală de circulație (paralele cu strada După Grădini) și se definește printr-o zonă de tranziție între zona rezidențială și cea turistică.
S-au creat noi zone cu: locuințe individuale, izolate sau colective mici cu regim de înălțime P+2E+M, case de vacanta, vile, pensiuni, restaurante, cafenele, alimentație publică specifică turismului, comerț, servicii.
Suprafața minimă construibilă a parcelei pentru casa de vacanță va fi de 1000,0mp, cu front stradal de 15,0m, iar pentru parcelele cu vile si pensiuni va fi de 2000,0mp cu front de 20,0m.
- Procentul de ocupare al terenului – POTmax. = 35%
- Coeficientul de utilizare al terenului – CUTmax. = 1,3
- Înălțimea maximă a clădirilor – Hmax = P+2E+M – niveluri supraterane
Înălțimea maximă a construcțiilor (H coamă) se va stabili la 12,00m (pe firul cu plumb) de la terenul amenajat adiacent construcției pană la punctul maxim de înălțime al acesteia.

3)  ZT- zona de turism în zona protejată
Zona turistică este amplasată în partea sudica a terenului studiat, între a treia arteră principală de circulație (paralela cu strada După Grădini, spre sud) și limita intravilanului municipiului Brașov, la care se mai adăugă porțiunea centrală a amplasamentului studiat.
Funcțiunea predominantă a zonei va fi turistică (cu dotări complementare).
Astfel s-au creat: zone de case de vacantă, vile, pensiuni, hoteluri și complexe hoteliere, restaurante, cafenele, alimentație publică specifică turismului, comerț, servicii.
Suprafața minima construibilă a parcelei, pentru casa de vacanta, vile și pensiuni este identică cu cea stabilită în Zona mixtă. Pentru hoteluri suprafața minimă a parcelei va fi de 3000,0mp și frontul stradal minim de 25,0m.
- Procentul de ocupare al terenului – POTmax. = 40%
- Coeficientul de utilizare al terenului – CUTmax. = 1,5
- Înălțimea maximă a clădirilor – Hmax = P+2E+M – niveluri supraterane
Înălțimea maximă a construcțiilor (H coamă) se va stabili la 12,00m (pe firul cu plumb) de la terenul amenajat adiacent construcției pană la punctul maxim de înălțime al acesteia.

4) ZD – zona de dotări în zona protejată
Zona de dotări este concentrată în două nuclee aflate la poluri opuse pe terenul studiat. Unul din el se află în zona de acces dinspre strada Podul Crețului, iar celălalt este în apropierea zonei ocupate de baze de agrement.
Funcțiunile dominante sunt: comerț și servicii.
S-au creat funcțiuni de centru comercial (comerț cu amănuntul, galerii comerciale, magazine specializate), unități de alimentație publică (restaurante, cofetării, cafenele, baruri), centre de informare, servicii și echipamente de sănătate, servicii și echipamente de învățământ (școli, grădinițe), sedii de firmă, birouri. Parcelele se consideră construibile dacă  au suprafața de minim 2000,0mp.DSC_3361
- Procentul de ocupare al terenului – POTmax. = 40%
- Coeficientul de utilizare al terenului – CUTmax. = 1,5
- Înălțimea maximă a clădirilor – Hmax = P+2E+M – niveluri supraterane
Înălțimea maximă a construcțiilor (H coamă) se va stabili la 12,00m (pe firul cu plumb) de la terenul amenajat adiacent construcției pană la punctul maxim de înălțime al acesteia.
Pe parcelele existente cu suprafețe mai mici decât cele stabilite în ZL, ZM, ZT, ZD, se mențin aceleași condiții de construire.

5) ZBA – zona baze de agrement, păduri de agrement, parcuri de distracție, poli de agrement
Zona cuprinde terenuri în intravilan, situate în partea sudica al amplasamentului studiat, în afara zonei protejate. Se menține funcțiunea prevăzută în PUG Brașov pentru zonele acestea și se extinde cu un culoar verde – zona pârtiei vechi de schi (strada Widrigangul mic) prin care s-a încercat păstrarea memoriei locului.
Funcțiunea dominantă a zonei va fi de agrement.

Se propun: amenajări sportive (terenuri de fotbal, tenis, volei, baschet, sport de aventură, sport pentru copii, etc.) în aer liber sau în clădiri cu destinație sportivă, domeniu schiabil și dotări aferente (instalații de transport pe cablu, pârtii pentru săniuș), echipamente pentru echitație, parc de tiroliene,  construcții de închiriere echipamente sportive, trasee de mountainbike, pavilioane de primire, puncte de informare turistica, mici puncte de alimentație publică; cafenele, restaurante, pavilioane de expoziții, spectacole.
- Procentul de ocupare al terenului – POTmax. = 30%
- Coeficientul de utilizare al terenului – CUTmax. = 0,3
- Înălțimea maximă a clădirilor – Hmax = P+1E


Cele 13 parcele, ce fac în principal obiectul acestei prezentări, în urma aprobării Planului Urbanistic Zonal vor fi cu autorizare de construire directă.

 

În încheiere dorim să subliniem, încă odată dacă mai era nevoie, o parte din avantajele acestui proiect:
- “caracterul cosmopolit” al proiectului datorat posibilității de a construi o mare diversitate de obiective: locuințe multifamiliale, locuințe și vile unifamiliale, case de vacanță, pensiuni, hoteluri, cluburi, centre comerciale și de birouri sau baze sportive și de agrement;
- ”caracterul turistic“ al proiectului datorat amplasamentului în interiorul celei mai vizitate zone a județului Brașov precum și a posibilității de construire în amplasament a construcțiilor cu caracter turistic;
- “caracterul economic” al proiectului ce se adresează după părerea noastră unei clase sociale ”de mijloc“ ce urmărește și are așteptări la o zonă rezidențială mai complexă care să-i satisfacă majoritatea necesităților de confort, intimitate și nivel de trai, clasă socială care este dispusă să plătească pentru toate aceste avantaje;
- amplasamentul unic cu un view excepțional , terenuri cu pante diverse, pretabile pentru construcții terasate care asigură o priveliște minunată pentru toate clădirile;
- apropierea de rezervația naturală “Pietrele lui Solomon”, cu micile sale cascade, cu pădurile de brad și larice, cu stâncile sale calcaroase, care se pretează la alpinism, cu locurile de picnic amenajate;
- apropierea de drumul vechi de acces către Poiana Brașov, restricționat circulației rutiere și rezervat în prezent doar amatorilor de drumeții sau de ciclism montan;
- aerul curat provenit din imensele masive de pădure din imediata apropiere și de circulația particulară a aerului, care vine dinspre lanțurile muntoase din împrejurimi, nu dinspre aglomerația urbana a Brașovului;
- posibilitatea realizării aici a unei veritabile “stațiuni turistice – rezidențiale” cu investitii
rezonabile;

- prețul extrem de rezonabil pentru achiziția acestui proiect care a necesitat o muncă de 10 ani pentru a fi pus pe picioare.

Mai multe detalii despre acest proiect puteti vedea si pe www.dupagradini.ro

CONTACT0740 777 374 
                     0742 214 222
                     0368 444 061

Contact

Nume: Cătălina Balan

Persoana fizica

Tel: 0368444061Adresa dumneavoastra de ip 3.236.170.171 este inregistrata pentru a preveni abuzurile.

Completati mesajul in limita a 500 caractere

Sunt de acord cu Termenii si conditiile de utilizare a acestui site.

Urmareste-ne pe

Portalul DezvoltatorImobiliar.ro, iți prezintă ofertele complete de case și apartamente noi din cele mai importante ansambluri rezidentiale din România. Sigla www.dezvoltatorimobiliar.ro şi sloganul "Portalul de Case si Apartamente Noi" sunt mărci înregistrate în Registrul Mărcilor cu certificat Nr. 138300.

© Copyright 2013 - 2021 dezvoltatorimobiliar.ro Toate drepturile rezervate.