Facebook
Twitter
Google +
Youtube
Instagram
Pinterest
Adauga anunt
Newsletter
12-08-2013 / Blog arhitectura
Inca un pas catre casa ta: contractarea arhitectului (III)

Inca un pas catre casa ta: contractarea arhitectului (III)În orice țară civilizată, arhitectul este contractat de către:

 

 

 

 

 

 

 

 

Apelarea la serviciile profesioniste ale Arhitectului, va oferă o serie de garanții:

 

 

  1. Garanția competenței

 

Calificarea în arhitectură este rezultatul studiilor universitare de lungă durată, în urma cărora viitorul profesionist dobândește cunoștințe indispensabile pentru dezvoltarea proiectelor arhitecturale și construcția lor.

 

Practicarea profesiei și titlul de Arhitect sunt reglementate. Nimeni nu poate practica și folosi titlul de Architect fără a fi asigurat și înregistrat de un organism regional al Ordinului Architecților.

 

Pentru a verifica dacă persoana pe care o veți contracta este într-adevăr Arhitect, consultați Tabloul Arhitecților din Romania (http://www.oar.org.ro/) sau sunați la Ordinul Arhitecților din regiunea dvs.

 

De asemenea, consolidarea construcțiilor, reabilitarea clădirilor, managementul siguranței pe șantierele de construcții, studiile privind impactul asupra mediului, studiile imobiliare, expertiza tehnică în construcții, grafica pe computer sunt domenii speciale în care aptitudinile Arhitectului sunt recunoscute și apreciate.

 

 

  1. Garanția eticii profesionale

 

La momentul înregistrării în Ordinul Arhitecților, Arhitectul ia act de Codul de Conduită Profesională și semnează un angajament de a respecta acest cod, care definește serviciile și obligațiile profesionale ale Arhitectului (datoria de a acorda consultanță, de a asista clienții) și, în special, obligațiile față de clienți. Nerespectarea acestor reguli poate duce la măsuri disciplinare îndreptate împotriva lui (avertizare, suspendare sau excludere din registrele Ordinului).

 

 

  1. Garanții contractuale

 

Serviciile contractate de dvs. cu Arhitectul ales trebuie să fie confirmate în scris, într-un Contract de Servicii care indică în mod clar obligații reciproce de fiecare parte. Semnarea acestui acord este o obligație impusă de codul de conduită profesională și are, ca orice contract, valoare de lege între părți.

 

În general, acest acord trebuie să prevadă:

 

 

 

 

 

 

 

  1. Garanții profesionale

 

Printre profesioniștii din domeniul construcțiilor, cele mai extinse obligații de asigurare sunt cele impuse asupra Arhitectului.Toate părțile contractante la procesul de realizare a construcției trebuie să aibă asigurare profesională. Arhitectul este obligat legal să fie asigurat pentru a acoperi toată răspunderea lui profesională, adică:

 

 

 

 

Cu toate acestea, numai Arhitectul este înregistrat într-un organism profesional în care una din responsabilitățile principale este aceea de a controla dacă membrii săi au subscris cu adevărat această asigurare. Lipsa asigurării profesionale este de natură să genereze măsuri disciplinare severe.

 

Sursa foto: nextebank.ro

 

arh. Gabi Tomescu