TIOR

Motivul introducerii actului notarial autentic unic: securizarea semnaturilor

Motivul introducerii actului notarial autentic unic: securizarea semnaturilorPotrivit declarațiilor notarului public Alexandra Popovici, modificările asupra legii 36/1995, care stipulează trecerea la un singur act notarial autentic, vor avea ca rezultat securizarea tranzacțiilor imobiliare. În prezent, cumpărătorii și vânzătorii primesc câte un exemplar original al contractului, semnat și ștampilat de către notar. Prin introducerea noilor reglementări, semnăturile părților și, totodată, bunurile imobiliare, vor deveni mult mai greu de falsificat. Se estimează că modificările asupra legii 36/1995 vor urma să intre în vigoare în viitorul apropiat.

 

 

O prevedere importantă care apare în legea 36/1995, republicată, se referă la trecerea la un singur exemplar de act notarial autentic. Potrivit notarului public Alexandra Popovici, motivația acestei modificări este securizarea semnăturilor părților  și a bunurilor imobiliare din România.

 

Odata cu apariția noului regulament, notarii vor avea obligația să verifice procurile de vânzare și actele de proprietate între birourile notariale. Astfel, posibilitatea de falsificare a acestora se va reduce simțitor. Procura de vânzare a unui apartament este un contract prin care proprietarul imobilului o împuterniceşte pe o altă persoana să vândă respectivul imobil.

 

În altă ordine de idei, notarii publici vor putea solicita atât extrasele de carte funciară, pentru autentificare sau informare, cât și certificatele fiscale, care, în prezent, sunt în sarcina vânzătorilor. Extrasul de carte funciară este un document standard ce cuprinde informaţii referitoare la descrierea şi identificarea imobilului (număr cadastral, suprafaţa în mp etc.), înscrieri privitoare la titularul dreptului de proprietate şi la eventualele sarcini existente (precum ipoteca). Certificatul de atestare fiscală este documentul care conține informații despre plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri datorate bugetului general al statului.

 

La semnarea sa, actul autentic va rămâne la notari. Părțile vor primi doar duplicate și copii legalizate, la solicitare. Exemplarul unic va fi semnat de către toate persoanele prezente la autentificare, iar duplicatul va conține numai numele părților, nu și semnăturile. Important de știut este faptul că, în ziua autentificarii actului, duplicatele emise vor trebui să fie semnate de către același notar care s-a ocupat de actul original, unic. Dacă acesta se modifică de către una dintre părți sau este anulat, atunci schimbările se vor trece în toate exemplarele din arhiva notarială, atât în original, cât și în duplicate.

 

În cazul în care se doresc copii legalizate ale actului autentic, acestea vor putea fi realizate doar după duplicatul de pe original, existent în arhiva notarială. Orice notar are posibilitatea de a face copii legalizate de pe duplicate emise de către alți membri ai breaslei sale. Eliberarea unui duplicat după data autentificarii actului unic se poate face de către notarii care au acces la arhiva unde se află originalul.

 

Toate contractele și actele încheiate anterior intrării în vigoare a modificărilor asupra legii 36/1995 vor rămâne valabile, fiind supuse legii valabile la data semnării lor. Notarii vor putea emite în continuare copii legalizate după acestea.

 

 

Mai jos puteți viziona interviul cu notarul public Alexandra Popovici:

 

 

Elvila
TIOR

906.45 €/m²

ANSAMBLURI REZIDENȚIALE
Dezvoltator Imobiliar
CLĂDIRI DE BIROURI