TIOR

Legea darii in plata – ce pretentii noi au bancile

Legea darii in plata – ce pretentii noi au bancile2 dintre cele mai mari organizaţii bancare din România, Consiliul Patronatelor Bancare din România şi Asociaţia Română a Băncilor au adus la cunoştinţă autorităţilor locale noi termeni pe care îi doresc respectaţi pentru ca legea dării în plată să funcţioneze corespunzător în România.

Stabilirea unui plafon maxim de creditare până la care legea dării în plată să fie valabilă, excluderea programului Prima Casă din legea dării în plată şi aplicarea legii doar pentru creditele viitoare. Aceste 3 condiţii principale au fost expuse de către instituţiile de creditare şi de BNR, însă comisiile parlamentare le-au respins. Totuşi, Consiliul Patronatelor Bancare din România şi Asociaţia Română a Băncilor au şi alte solicitări foarte importante, care, în opinia lor, ar trebui să fie implementate pentru ca legea dării în plată să fie adaptată sistemului din România. Acestea sunt:

1. Legea dării în plată să se aplice doar consumatorilor aflaţi în stare de insolvenţă sau în mari dificultăţi financiare

Consumatorul care nu se află în stare de insolvenţă în sensul Legii 151/2015, ar putea să apeleze la darea în plată dacă rata lunară depăşeşte un prag pe care BNR ar trebui să îl stabilească, notează wall-street.ro. Foarte important este că orice client care apelează la această lege trebuie să nu mai fi beneficiat de protecţie prin darea în plată în ultimii 5 ani.

2. Legea dării în plată trebuie să fie aplicabilă contractelor de credit care au ca obiect achiziţia sau construcţia unui imobil cu destinaţia de locuinţa a debitorului principal

De asemenea, obligaţiile creditelor contractate de la bancă trebuie să fie garantate cu ipotecă imobiliară. În plus, este nevoie să se respecte şi alte clauze:

- imobilul achiziţionat trebuie să fie locuinţa familiei şi să nu se afle într-o stare improprie scopului pentru care a fost construit/achiziţionat

- consumatorul nu are alte bunuri urmaribile, iar bunul imobil este liber de sarcini sau orice alte drepturi în favoarea unor terţi (inclusiv închirieri, comodate sau dezmembrăminte ale dreptului de proprietate)

3. Este obligatoriu ca toţi clienţii aflaţi în insolvenţă şi care doresc să beneficieze de legea dării în plată să nu aibă alţi creditori cu excepţia celui de la care a cumpărat creditul garantat cu ipotecă.

Această solicitare este una strict de protecţie socială, întrucât elimina posibilitatea avantajării altor creditori, cu excepţia celui ipotecar.

Elvila
TIOR

906.23 €/m²

ANSAMBLURI REZIDENȚIALE
Dezvoltator Imobiliar
CLĂDIRI DE BIROURI