TIOR

Hartuirea din partea recuperatorilor de creante – interzisa

crediteGata cu hărțuirea din partea recuperatorilor de creanțe! Începând de vineri, a intrat în vigoare Ordonanţa Guvernului care stabileşte foarte clar între ce limite pot acţiona firmele de recuperare atunci când se îndreaptă împotriva debitorilor cărora le-au preluat datoriile.

Ce prevede ordonanța? Recuperatorii de creanţe nu vor mai putea hărţui debitorii, nu îi mai pot amenința sub nicio formă, nu îi mai pot contacta noaptea. Mai mult, recuperatorii nu mai pot contacta vecinii, cunoscuţii sau rudele, nu vor mai pune citaţii la uşa blocului şi nici nu îi vor mai contacta la locul de muncă.

Vă prezentăm mai jos toate limitările apărute în ordonanța de urgență:

"Se interzice:
a) cesionarea contractului de credit şi a accesoriilor, precum şi a creanţei către o entitate care nu are sediul social, o sucursală sau un reprezentant în România;
b) perceperea de comisioane, dobânzi şi dobânzi penalizatoare, cu excepţia dobânzilor penalizatoare legale, de către entităţile de recuperare creanţe;
c) perceperea de costuri aferente activităţii de recuperare de către entităţile de recuperare creanţe, cu excepţia costurilor aferente procedurilor de executare silită;
d) derularea activităţilor de recuperare creanţe în perioada celor 30 de zile calendaristice prevăzute la art. 71 alin. (5) lit. b) şi până când este transmis consumatorului răspunsul la contestaţie;
e) utilizarea de tehnici care să hărţuiască sau să abuzeze orice persoană în legătură cu recuperarea creanţelor;
f) utilizarea, în cadrul procesului de recuperare creanţe, de ameninţări sau alte tehnici agresive, cu scopul de a vătăma fizic ori psihic consumatorul ori rude ale acestuia ori de a-i afecta reputaţia sau proprietatea;
g) contactarea consumatorului, în cadrul procesului de recuperare creanţe, la locul de muncă al acestuia;
h) contactarea, în legătură cu recuperarea creanţelor, a oricărei altei persoane diferită de consumator, succesorii legali, avocatul sau împuternicitul acestuia, creditorul, avocatul sau împuternicitul creditorului;
i) afişarea la uşa apartamentului/blocului a notificărilor/ somaţiilor/adreselor în legătură cu recuperarea creanţelor, cu excepţia actelor de procedură afişate la solicitarea executorului judecătoresc ori a instanţei de judecată; j) comunicarea entităţii de recuperare creanţe cu consumatorul în intervalul orar 20,00—09,00."

Mai mult decât atât, firma de recuperare este obligată să negocieze, împreună cu datornicul, un plan de achitare a debitelor adaptat veniturilor acestuia.

Elvila
TIOR

906.39 €/m²

ANSAMBLURI REZIDENȚIALE
Dezvoltator Imobiliar
CLĂDIRI DE BIROURI