TIOR

Directiva europeana a ipotecarelor loveste si Romania

Directiva europeana a ipotecarelor loveste si RomaniaRomânia va avea o lege benefică pentru cei cu credite ipotecare la bănci. Guvernul este nevoit să promoveze, prin ordonanţă de urgenţă, directiva europeană a creditelor ipotecare 2014/17/UE, care aduce o mulţime de lucruri pozitive pentru debitori!

Veste excelentă pentru românii cu credite ipotecare. Guvernul va promova o ordonanţă de urgenţă cu directiva europeană a creditelor ipotecare 2014/17/UE, ce protejează debitorii prin câteva măsuri fără precedent în ţara noastră! Iată câteva dintre schimbările pe care această nouă lege a creditelor le va aduce:

- în primul rând, creditorul va fi obligat să-l notifice pe debitor cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de declararea scandentă a creditului sau de iniţierea procedurii de executare silită, după caz, informându-l cu privire la drepturile pe care le are în această situaţie;

- perioada dintre declararea scadenţei anticipate şi declanşarea executării silite nu poate fi mai mică de 3 luni, iar la solicitarea expresă a consumatorului, creditorul reduce această perioadă;

- o dată cu această directivă, recuperatorii de creanţe vor avea interzise numeroase lucruri, precum: perceperea de comisioane, dobânzi şi dobânzi penalizatoare (cu excepţia dobânzilor penalizatoare legale), de către entităţile de recuperare creanţe; contactarea consumatorului, în cadrul procesului de recuperare creanţe, la locul de muncă al acestuia; cesionarea contractului de credit şi a accesoriilor precum şi a creanţei către o entitate care nu are sediul social, o sucursală sau un reprezentant în România care răspunde contravențional în faţă autorităţilor publice, cu excepţia cazului în care consumatorul solicită în mod expres acest lucru.

De asemenea, extrem de importantă este şi prevederea că băncile nu mai pot forţa debitorii să accepte modificările contractelor de credite. Băncile sunt nevoite să trimită clienţilor notificări cu privire la potenţialele schimbări ale contractelor cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de aplicarea acestora, iar clienţii au timp 15 zile să ofere răspunsul de acceptare sau de refuz al modificărilor. În caz de refuz, contractele rămân neschimbate.

Elvila
TIOR

906.45 €/m²

ANSAMBLURI REZIDENȚIALE
Dezvoltator Imobiliar
CLĂDIRI DE BIROURI