TIOR

Psihologia spatiului construit

Psihologia spatiului construitLocuirea constituie una dintre principalele funcţiuni ale spaţiului urban, fiind răspunzătoare pentru aproximativ o treime din consumul mondial de resurse şi, implicit, unul dintre factorii poluanţi majori.

 

De această dată aș dori să prezint foarte succint un  capitol arhitectural mai puțin cunoscut cititorilor, însă un context în care ne desfășurăm activitatea zi de zi, și anume psihologia spatiului construit. Deși ar putea fi un subiect destul de ambiguu, doresc să punctez elementele cele mai importante care participă  la întregul fenomen urban.

 

Spațiul urban se referă, bineînțeles, la oraș. Valoarea acestuia depinde de funcțiunile specifice pe care le oferă: cadrul construit, funcția economică, socială și de recreere. De altfel, acestea au un rol și asupra aspectelor benefice ale spațiului urban. De asemenea, spațiile urbane deschise oferă beneficii de sănătate pentru locuitorii orașului, prin expunerea la mediul natural.

 

Pentru a influența mai mult decât la nivel fizic, pentru a participa la modelarea structurii individului, spațiul, atât cel construit, cât si peisajul, trebuie sǎ acționeze la nivelul percepției.

 

Expresivitatea unui spațiu arhitectural poate să se manifeste în nenumărate moduri. Atunci când mesajului și forței de comunicare a arhitecturii li se alaturǎ contribuția elementului natural se poate ajunge mult mai ușor la sufletul omului.

 

Dacă ar fi să punctăm elementele caracteristie ale spațiului urban ne putem rezuma în linii mari la: străzi, clădiri și piețe, însă pentru ochiul trecătorului contează și originalitatea , varietatea cadrului spațial și, nu în ultimul rând, gradul de acțiune inter-individuală.

 

Un element deosebit de important este spaţiul  verde, care este in sine  un organ  specific al organismului viu - oraşul.

 

Analizând spații urbane deja constituite și însușite prin compararea identităților și caracteristicilor pot fi relevate metodele aplicate și eficiența acestora în structurarea spațiului construit.

 

Psihologia spațiului construit este un domeniu foarte vast, prin semnificația pe care o are pentru fiecare dintre noi fiecare culoare, material, lumină, cât și prin complexitatea stărilor de spirit pe care le induce în noi orice compoziție de forme și volume de arhitectură. Acesta este la fel de important ca mediul în care trăim și în care ne desfășurăm activitățile zilnice.

 

Mediul înconjurător are un rol foarte important în dezvoltarea vitalității personale și a simțului armoniei cu lumea din jurul nostru.

 

Prin prisma cadrului conceptual și operațional al Arhitecturii și Urbanismului, cunoașterea și identificarea individului și a colectivitățiii se face prin structurarea corectă a spațiului urban construit în care acesta trăiește.

 

Sursa foto: descopera.ro

 

arh. Madalina Berindei

 

Arhitect & Urbanist Diplomat

 

Auditor energetic pentru cladiri

 

Site: www.berindei.ro

Elvila
TIOR

906.31 €/m²

ANSAMBLURI REZIDENȚIALE
Dezvoltator Imobiliar
CLĂDIRI DE BIROURI