TIOR

Planul Urbanistic Zonal

Planul Urbanistic ZonalLa achiziţionarea unui teren se obţine certificatul de urbanism cu titlul informativ, în care putem afla despre regimul juridic, economic, tehnic şi economic al parcelei respective şi condiţiile necesare în vederea realizării investiţiei. Odată eliberat, Certificatul de Urbanism stipulează condiţiile în care se pot face lucrări de construcţii pe un anumit teren.

 

Certificatul de Urbanism concretizează stipulările Regulamentului Local de Urbanism (RLU) pentru terenul în cauză, fiind parte componentă Planului Urbanistic General. Atunci când planul de afaceri presupune modificări ale reglementărilor prevăzute în PUG-ul din zonă, se poate propune un proiect de plan urbanistic zonal (P.U.Z.) cu caracter de reglementare specifică detaliată a dezvoltării urbanistice a unei zone din localitate (acoperind toate funcţiunile: locuire, servicii, producţie, circulaţie, spaţii verzi, instituţii publice, etc.) şi asigură corelarea dezvoltării urbanistice complexe a zonei cu prevederile PUG-ului localităţii din care face parte.

 

Prin PUZ se stabilesc obiectivele, acţiunile, priorităţile, reglementările de urbanism (permisiuni şi restricții) necesar a fi aplicate în utilizarea terenurilor şi conformarea construcţiilor din zona studiată PUZ-ul reprezintă o fază premergătoare realizării investiţiilor, prevederile acestuia realizându-se etapizat în timp, funcţie de fondurile disponibile).

 

Categoriile generale de probleme abordate în cadrul Planului Urbanistic Zonal, cuprinse în Ghidul de metodologie de elaborare şi conţinutul cadru sunt:

 

- organizarea reţelei stradale

 

- zonificarea funcţională a terenurilor

 

- organizarea urbanistic-arhitecturală în funcţie de caracteristicile structurii urbane

 

- indici şi indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de înălţime, POT, CUT, etc)

 

- dezvoltarea infrastructurii edilitare

 

- statutul juridic şi circulaţia terenurilor

 

- delimitarea şi protejarea fondului arhitectural-urbanistic de valoare deosebită, dacă acesta există în zona studiată

 

- măsuri de delimitare până la eliminare a efectelor unor riscuri naturale şi antropice, dacă acestea există în zona studiată

 

- menţionarea obiectivelor de utilitate publică

 

- măsuri de protecţie a mediului, ca rezultat al programelor specifice

 

- reglementări specifice detaliate (permisiuni şi restricţii) incluse în Regulamentul local de urbanism aferent PUZ-ului. 

 

Problemele abordate în cadrul Planului Urbanistic Zonal sunt: organizarea reţelei stradale; zonificarea funcţională a terenurilor; organizarea urbanistic-arhitecturală în funcţie de caracteristicile structurii urbane; indici şi indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de înălţime, POT, CUT, etc); dezvoltarea infrastructurii edilitare; statutul juridic şi circulaţia terenurilor; delimitarea şi protejarea fondului arhitectural-urbanistic de valoare deosebită, dacă acesta există în zona studiată; măsuri de delimitare până la eliminare a efectelor unor riscuri naturale şi antropice, dacă acestea există în zona studiată; menţionarea obiectivelor de utilitate publică; măsuri de protecţie a mediului, că rezultat al programelor specifice; reglementări specifice detaliate (permisiuni şi restricţii) incluse în Regulamentul local de urbanism aferent PUG-ului.

 

arh. Madalina BerindeiArhitect & Urbanist DiplomatAuditor energetic pentru cladiriSite: www.berindei.ro

Elvila
TIOR

906.27 €/m²

ANSAMBLURI REZIDENȚIALE
Dezvoltator Imobiliar
CLĂDIRI DE BIROURI