TIOR

Inca un pas catre casa ta: contractarea arhitectului (III)

Inca un pas catre casa ta: contractarea arhitectului (III)În orice țară civilizată, arhitectul este contractat de către:

 

 • - investitorii privați, pentru că a construi (sau a restaura) reprezintă una din cele mai importante decizii din viața lor;

 

 • - reprezentanții administrației locale sau centrale, pentru că sunt aleși și judecați, împreună cu echipa lor, pentru capacitatea de a dezvolta regiunea, pentru îmbunătățirea facilităților sociale și a utilităților comunității, pentru asigurarea și dezvoltarea calității vieții contribuabililor;

 

 • - proprietarii de spații comerciale sau profesionale, din cauza nevoii de amenajare a magazinelor și vitrinelor lor, a spațiilor de lucru, care le pot influența benefic imaginea publică și cifra de afaceri;

 

 • - dezvoltatorii profesioniști, deoarece cumpărătorii și chiriașii au devenit din ce în ce mai conștienți de nevoia de calitate a spațiilor, serviciilor și factorilor de mediu, pentru o mai bună promovare și comercializare a investițiilor făcute;

 

 • - industriașii, deoarece funcționalitatea, flexibilitatea în utilizare și performanțele tehnice ale spațiilor și clădirilor facilitează o mai bună productivitate a muncii; condițiile de la locul de muncă și imaginea lui sunt, de asemenea, investiții importante pentru statutul social al companiilor;

 

 • - asociațiile de locatari, deoarece configurația și întreținerea zonelor comune, care influențează costurile și viața atât a locatarilor cât și a clădirilor;

 

 • - agricultorii, deoarece modernizarea fermei familiei sau a asociației profesionale, a clădirilor exploatației lor agricole, îmbunătățesc rentabilitatea și protejează calitatea mediului înconjurător.

 

Apelarea la serviciile profesioniste ale Arhitectului, va oferă o serie de garanții:

 

 

 1. Garanția competenței

 

Calificarea în arhitectură este rezultatul studiilor universitare de lungă durată, în urma cărora viitorul profesionist dobândește cunoștințe indispensabile pentru dezvoltarea proiectelor arhitecturale și construcția lor.

 

Practicarea profesiei și titlul de Arhitect sunt reglementate. Nimeni nu poate practica și folosi titlul de Architect fără a fi asigurat și înregistrat de un organism regional al Ordinului Architecților.

 

Pentru a verifica dacă persoana pe care o veți contracta este într-adevăr Arhitect, consultați Tabloul Arhitecților din Romania (http://www.oar.org.ro/) sau sunați la Ordinul Arhitecților din regiunea dvs.

 

De asemenea, consolidarea construcțiilor, reabilitarea clădirilor, managementul siguranței pe șantierele de construcții, studiile privind impactul asupra mediului, studiile imobiliare, expertiza tehnică în construcții, grafica pe computer sunt domenii speciale în care aptitudinile Arhitectului sunt recunoscute și apreciate.

 

 

 1. Garanția eticii profesionale

 

La momentul înregistrării în Ordinul Arhitecților, Arhitectul ia act de Codul de Conduită Profesională și semnează un angajament de a respecta acest cod, care definește serviciile și obligațiile profesionale ale Arhitectului (datoria de a acorda consultanță, de a asista clienții) și, în special, obligațiile față de clienți. Nerespectarea acestor reguli poate duce la măsuri disciplinare îndreptate împotriva lui (avertizare, suspendare sau excludere din registrele Ordinului).

 

 

 1. Garanții contractuale

 

Serviciile contractate de dvs. cu Arhitectul ales trebuie să fie confirmate în scris, într-un Contract de Servicii care indică în mod clar obligații reciproce de fiecare parte. Semnarea acestui acord este o obligație impusă de codul de conduită profesională și are, ca orice contract, valoare de lege între părți.

 

În general, acest acord trebuie să prevadă:

 

 • - stipularea exactă a serviciilor de arhitectură care se contractează în numele dumneavoastră;

 

 • - baza de calcul a onorariului profesional; onorariul de Arhitect se poate negocia înainte de semnarea acordului;

 

 • - metoda de plată a onorariului; Arhitectul vă propune un program detaliat de plăți care va trebui să reflecte progresul proiectului, începând cu un avans care să acopere studiile preliminare până la etapa de lucru finală;

 

 • - termenele precise care ar trebui respectate în timpul fazelor de proiectare, pentru realizarea diferitelor documente specifice, precum și termenele care ar trebui respectate de beneficiar în scopul de a le aproba și/sau plăti;

 

 • - asigurarea profesională a Arhitectului precum și asigurarea beneficiarului, ca proprietar al proiectului (asigurarea construcției), pe care sunteți obligați să o subscrieți.

 

 

 1. Garanții profesionale

 

Printre profesioniștii din domeniul construcțiilor, cele mai extinse obligații de asigurare sunt cele impuse asupra Arhitectului.Toate părțile contractante la procesul de realizare a construcției trebuie să aibă asigurare profesională. Arhitectul este obligat legal să fie asigurat pentru a acoperi toată răspunderea lui profesională, adică:

 

 • - acoperirea întâlnirilor profesionale;

 

 • - acoperirea pagubelor cauzate terților;

 

 • - acoperirea greșelilor de proiectare și defectelor de execuție de care poate fi considerat responsabil.

 

Cu toate acestea, numai Arhitectul este înregistrat într-un organism profesional în care una din responsabilitățile principale este aceea de a controla dacă membrii săi au subscris cu adevărat această asigurare. Lipsa asigurării profesionale este de natură să genereze măsuri disciplinare severe.

 

Sursa foto: nextebank.ro

 

arh. Gabi Tomescu

Elvila
TIOR

907.23 €/m²

ANSAMBLURI REZIDENȚIALE
Dezvoltator Imobiliar
CLĂDIRI DE BIROURI