TIOR

Certificatul de urbanism: ce, cat si unde construim (I)

Certificatul de urbanism: ce, cat si unde construim (I)De data asta va fi un articol ceva mai tehnic, pentru că începem să intrăm în lucruri mai serioase, precum certificatul de urbanism. Haideți să vedem ce informații avem până acum și ce putem face cu ele…

 

Certificatul de Urbanism pe care îl avem („de informare” sau „pentru vânzare”) ne spune „ce”, „cât” și „unde” putem construi pe acest teren. În cele șase pagini, Certificatul de Urbanism ne oferă informații de ordin juridic, administrativ și urbanistic care vor sta la baza oricărei soluții pentru casa dumneavoastră. Am folosit un certificat real pentru a exemplifica datele furnizate prin acest act informal.

 

Prima pagină conține, în primul rând, informații privitoare la scopul pentru care este eliberat certificatul. În acest caz este vorba de construirea unei locuințe individuale. Pagina cuprinde o secțiune referitoare la cel care solicită Certificatul de Urbanism; acesta poate fi proprietarul parcelei sau orice altă persoană fizică/juridică interesată. De asemenea, pagina cuprinde informații privind amplasamentul parcelei: adresa și planurile cadastrale (scara 1:500/pag.5 și 1:2000/pag.6, părți integrante ale Certificatului de Urbanism).

 

Pe prima pagină se mai regăseşte o secţiune dedicată informațiilor privind regimul juridic al proprietății:intravilan/extravilan, suprafața parcelei, date privind actele de proprietate și tipul de proprietate, extras de Carte Funciară și (in)existența unor construcții pe parcelă. Nu în ultimul rând, mai avem şi o secţiune cu informaţii privitoare la regimul economic: (in)existența unor construcții și tipul acestora, încadrarea în documentații de urbanism existente (în cazul acesta PUG Bucuresti) și tipul de zonificare, funcțiuni admise, admise cu condiționări sau interzise, și zonarea fiscală.

 

Pagina a doua continuă cu informații privind regimul tehnic. Aceasta prezintă informaţii despre modul în care se poate construi: se precizează încadrarea în zona reglementată prin PUG (Plan Urbanistic General) București, regimul de înălțimeretrageriPOT/CUT și posibilitatea de depășire a acestora în anumite condiții, tipul de împrejmuire, parcarea/gararea mașinilor, organizarea de șantier și scurgerea apelor pluviale (nu vă speriați, vom reveni asupra acestor termeni). Pagina a doua cuprinde şi secțiunea ce ne precizează scopul în care poate fi utilizat acest Certificat de Urbanism.

 

Așa cum este precizat și la regimul tehnic, acest caz este unul particular și va fi nevoie de întocmirea unui PUD (Plan Urbanistic de Detaliu). Aici sunt marcate unele obligații ale investitorului, în acest caz adresarea către autoritatea de mediu și obținerea unui aviz specific.

 

Pagina a treia conține toate avizele, acordurile, taxele și alte proiecte necesare pentru a se elibera Autorizația de Construire şi termenul de valabilitate al Certificatului de Urbanism (de obicei 12 luni).

 

Pagina patru este rezervată completărilor, în cazul în care se dorește prelungirea valabilității certificatului. Prelungirea se poate face o singură dată, doar în timpul valabilității certificatului, o cerere ulterioară expirării acestuia nefiind permisă în mod legal și conducând la obligația de obținere a unui nou Certificat de Urbanism, cu toate avizele aferente.

 

Atenție, certificatul conține și planurile cadastrale, ca planșe anexă(la scara 1:500 și 1:2000) ștampilate de primărie, planșe fără de care acesta este incomplet și invalid.

 

Certificatul de Urbanism este un act cu caracter de informare, care stabilește, pentru fiecare parcelă de teren în parte, indiferent  că este un teren intravilan sau extravilan, condițiile legale în care se poate realiza orice fel de lucrare de edificare.

 

Sfatul meu, încă odată, este ca întotdeauna să obțineți mai întâi Certificatul de Urbanism. În cazul în care doriți să cumpărați un teren, puteți cere un certificat pentru informare sau vânzare-cumpărare și, astfel, aflați exact ce se poate face pe acel teren. Înainte de a vă hotărî ce fel de casă vreți, obțineți un certificat și abia apoi începeți discuțiile cu proiectanții de specialitate. Altfel riscați să vă lansați în cine știe ce soluție de casă fantezistă și apoi să vă mirați „de ce nu iese Autorizația”…Chiar și în cazul unei extinderi sau demolări este obligatorie emiterea unei Certificat de Urbanism pentru extindere, respectiv pentru demolare.

 

Eu vă sugerez să apelați la un specialist încă de la început, acesta cunoscând mult mai bine reglementările locale ale primăriilor (deci ce va cuprinde certificatul) precum și modul în care se completează corect dosarul necesar obținerii acestuia. În mod normal, Certificatul de Urbanism trebuie să conțină aceleasi informații pentru o parcelă sau alt obiectiv de interes, indiferent că este „de informare”, „pentru vânzare-cumpărare” sau „pentru construire/demolare”; practica dâmbovițeană însă ne spune că administrația poate „interpreta” legea, câteodată existând “greșeli” în modul de întocmire și analiză a unei zone, mai ales la completarea listei de avize și acorduri necesare…

 

arh. Gabi Tomescu

Elvila
TIOR

907.28 €/m²

ANSAMBLURI REZIDENȚIALE
Dezvoltator Imobiliar
CLĂDIRI DE BIROURI