TIOR

Ce inseamna PUD?

Ce inseamna PUD?Fiecare dintre noi visează ca la un moment dat să devină proprietarul unei bucăți de pământ pe care să contruiască casa visurilor, însă ceea ce nu știu mulți viitori proprietari de teren este că, înainte de a plăti pentru o parcelă de pământ, trebuie solicitat un certificat de urbanism.

 

De ce? Pentru că Certificatul de Urbanism este un act cu caracter de informare, care stabilește, pentru fiecare parcelă de teren în parte, indiferent  că este un teren intravilan sau extravilan, condițiile legale în care se poate realiza orice fel de lucrare de edificare.

 

La emiterea unui certificat de urbanism, putem avea surpriza să aflăm că este necesară întocmirea unei documentații de urbanism preliminară celei pentru autorizația de construire.

 

PUD – Plan de Urbanism de Detaliu

 

Planul Urbanistic de Detaliu (PUD-ul) reprezintă de fapt documentația aferentă Planului Urbanistic General (PUG-ul) și Planului Urbanistic Zonal (PUZ-ul), explicând și detaliind conținutul acestor planuri, sub formă de prescripții și recomandări, corelate cu condiționările din Certificatul de Urbanism, în vederea urmăririi și aplicării lor.

 

PUD-ul reprezintă documentația prin care se asigură condițiile de amplasare, dimensionare, conformare și servire edilitară, a unuia sau mai multor obiective, pe o parcelă, în corelare cu funcțiunea predominantă și vecinătățile imediate (se studiază mai multe amplasamente, opțiunea penntru realizarea unei construcții compatibile cu funcțiile urbane).

 

Planul Urbanistic de Detaliu este de fapt documentul consultat de comisia de urbanism atunci cand este cerut un Certificat de Urbanism sau o Autorizație de Construire; dacă nu există PUD pentru terenul respectiv, Primăria cere mai întâi întocmirea lui, pe baza PUG-ului și a PUZ-ului.Categorii generale de probleme abordate în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu (PUD- ul),  cuprinse în Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al PUD-ului):

 

- regimul juridic, economic și tehnic al terenului și al construcțiilor;

 

- compatibilitatea functiunilor si conformarea constructiilor, amenajarilor si plantatiilor;

 

- relații funcționale și estetice cu vecinătatea;

 

- asigurarea accesibilității și racordarea la rețelele edilitare;

 

- permisivități și constrângeri urbanistice, inclusiv ale volumelor construite și amenajărilor;

 

- modul de ocupare și utilizare al terenului (POT, CUT);

 

- funcțiunea și aspectul arhitectural al construcției (sau construcțiilor) și amenăjarilor;

 

- integrarea noilor construcții și corelarea lor cu cele existente, învecinate;

 

- intervenția, prin reabilitarea construcțiilor și amenajărilor învecinate, în scopul armonizării cu construcțiile și amenajările noi propuse (dacă este cazul);

 

- circulația carosabilă și pietonală, corelate cu traficul în zonă și relațiile cu zonele învecinate (accese pietonale și auto);

 

- parcaje, spații de recreere și de joacă;

 

- echiparea edilitară și impactul asupra rețelelor existente în zonă (necesitatea de dezvoltări, modernizări, etc);

 

- funcționarea diferitelor forme de proprietate juridică a terenului; circulația acestora, dacă este cazul;

 

PUD-ul se întocmește fie când acest lucru este prevazut în Regulamentul Local de Urbanism (RLU), fie atunci când, din diverse motive, regulamentul nu se poate aplica, anumite proprietăți ale amplasamentului fiind diferite de cele propuse de RLU.

 

PUD-uri se întocmesc și în cazul în care investiția preconizată diferă de prevederile RLU. PUD-ul conține normele pe care trebuie să le respecte o construcție într-o anumită zonă: înălțimea maximă, procentul din teren ocupat de construcție (POT), coeficientul de ocupare al terenului (CUT), retragerile minime admise, destinație (locuințe, birouri, comerț, industrie etc.).

 

arh. Madalina Berindei

 

Arhitect & Urbanist Diplomat

 

Auditor energetic pentru cladiri

 

Site: www.berindei.ro

Elvila
TIOR

907.43 €/m²

ANSAMBLURI REZIDENȚIALE
Dezvoltator Imobiliar
CLĂDIRI DE BIROURI