TIOR

Ce este urbanismul?

Urbanismul este o activitate operaţională, integratoare, normativă care are că principal scop stimularea evoluţiei complexe a localităţilor, prin realizarea strategiilor de dezvoltare pe termen scurt, mediu şi lung. Acestea urmăresc stabilirea direcţiilor dezvoltării spaţiale a localităţilor urbane şi rurale, în acord cu potenţialul acestora şi cu aspiraţiile locuitorilor şi cuprind toate localităţile ţării, organizate în reţea, pe baza ierarhizării şi distribuţiei echilibrate ale acestora în teritoriu; aplicarea obiectivelor are în vedere întreg teritoriul administrativ al oraşelor şi comunelor sau zone din acestea.

 

Ce este urbanismul?


Urbanismul este greu de definit ca termen, căci este încărcat de ambiguitate. Preluat în limbajul curent, el desemnează atât lucrările de gen civil cât şi planurile de oraşe sau formele urbane caracteristice fiecărei epoci. Către sfârşitul secolului XIX, expansiunea societăţii societăţii industrial da naştere unei discipline care se distinge de artele urbane anterioare prin caracterul sau reflexiv şi critic.


Urbanismul reprezintă ansamblul regulilor care guvernează naşterea, dezvoltarea şi amenajarea raţională a aglomerărilor urbane. Ansamblul activităţilor de organizare a componentelor materiale (cadru natural, resurse economice, cadru construit, populaţie etc.) ale unităţilor teritoriale de locuire (sat, comună, oraş, zona, teritoriu naţional etc.) în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii.


Un contrasens a fost şi continuă să fie comis asupra naturii şi dimensiunilor veritabile a urbanismului. În pofida pretenţiilor teoreticienilor, amenajarea oraşelor nu este obiectul unei ştiinţe riguroase. Mai mult idea însăşi de urbanism ştiinţific este unul din miturile societăţii industriale.


Atâta timp cât identificăm urbanismul cu entitatea fizică a oraşului - văzându-l doar ca rigid delimitat în spaţiu - şi atâta timp cât continuăm ca şi cum atributele urbane ar înceta brusc să existe dincolo de o linie de demarcaţie arbitrar stabilită, nu vom putea să ajungem la o concepţie adecvată a urbanismului că mod de viaţă.


O definiţie utilă a urbanismului ar trebui să nu denote doar caracteristicile esenţiale pe care toate oraşele cel puţin cele din cultură noastră le deţin în comun, ci ar trebui să descopere variaţiile oraşelor.


În formularea unei definiţii a oraşului este necesar să fim prevăzători pentru a nu identifica urbanul ca mod de viaţă cu anumite influenţe culturale specifice, condiţionate local sau istoric. Aceste influenţe, deşi pot afecta caracterul specific al unei comunităţi, nu sunt cauzele esenţiale ale caracterului sau de oraş.


Urbanizarea se referă atât la accentuarea cumulativă a caracteristicilor distinctive ale modului de viaţă asociat cu dezvoltarea oraşelor, cât şi la schimbările în direcţia stilurilor de viaţă recunoscute că urbane. Aceste schimbări sunt evidente pentru oamenii de oriunde dacă au venit în contact cu forţă magică a influenţelor pe care oraşul le exercită în virtutea puterii instituţiilor şi personalităţilor ce operează prin mijloacele de comunicare şi transport.

 

arh. Madalina BerindeiArhitect & Urbanist DiplomatAuditor energetic pentru cladiriSite: www.berindei.ro

Elvila
TIOR

907.19 €/m²

ANSAMBLURI REZIDENȚIALE
Dezvoltator Imobiliar
CLĂDIRI DE BIROURI